ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  | ข่าวการศึกษา  |  โครงการดีเด่น | แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เพิ่มข่าว จำนวนผู้ชม
     คณะครูโรงเรียนบ้านดอยคำจัดการประชุมก่อนวันเปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจงข้อราชการ และวางแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 14/05/2562 202
     ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และในการนี้บุคลากรโรงเรียนบ้านดอยคำได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศ ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ 13/05/2562 178
     คณะครูโรงเรียนบ้านดอยคำ ได้นำนักเรียนร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ 6 วัดทาดอยคำ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 06/05/2562 169
     วันที่ 24 เมษายน 2562 นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ได้เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมออกหน่วยบริการดังกล่าว 24/04/2562 135
     วันที่ 18 เมษายน 2562 นายสัญญา บุญสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยคำ พร้อมด้วยผู้บริหารใหม่ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวย และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1 เนื่องในประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ในการนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ 18/04/2562 141
     วันที่ 3 เมษายน 2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย นายชัชวาล ขนาดขจี ได้มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยคำ โดยมีนายสัญญา บุญสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยคำเป็นประธานเปิดกิจกรรม 03/04/2562 139
     วันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านดอยคำ โดยท่าน ผอ.สัญญา บุญสนอง คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น โดยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และอบรมมอบโอวาทแก่นักเรียน 21/03/2562 138
     วันที่ 20 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านดอยคำได้จัดกิจกรรมแรลลี่ครอบครัวรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเข้าไปอ่านหนังสือให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านดอยคำ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 20/03/2562 143
     วันที่ 19 มีนาคม 2562 ท่าน ศน.ประสิทธิ์ กะตะศิลา ร่วมกับ ผอ.สัญญา บุญสนอง และครูรัตนา จามพฤกษ์ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยระยะที่1 19/03/2562 154
     โรงเรียนบ้านดอยคำได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอยคำ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบการดำเนินการกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 17/03/2562 126
     โรงเรียนบ้านดอยคำได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งทางโรงเรียนจัดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้น ป. 1-6 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ วัดทาดอยคำ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 14/03/2562 137
     วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยคำได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ให้ไปออกเสียงเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ณ หมู่บ้านดอยคำ และหมู่บ้านนาห้า ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 12/03/2562 139
     คณะครูจากโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ โรงเรียนผาซ่อนโชค โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ โรงเรียนบ้านยางชุม และโรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการใช้สื่อของโครงการทรูปลูกปัญญา ห้องเรียนมอนเตสเซอรี่ และกิจกรรม Stem Education 09/02/2561 528
     คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา และการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ 31/01/2561 498
     สำนักงานสรรพากรภาค 8 สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สรรพากรพื้นที่ลำพูน จัดงานวันเด็ก 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ 15/01/2561 526

พบทั้งหมด   221  รายการ  รวมทั้งหมด  15  หน้า :  1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]

   สถานะข่าว
         : ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
         : จำนวนผู้เข้าชมมากว่า 20 คน