โรงเรียนบ้านดอยคำ  
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
 ค้นหาข้อมูลใน Google  |  หน้าหลัก |  สมุดเยี่ยมชม ลงนามถวายพระพร
 
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
 
        ผลงานนักเรียน
  ชั้นอนุบาล
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
        อนุบาล
  หลักสูตรเมนทอสซอรี่
  ปรัชญา/หลักการ
  จุดมุ่งหมาย
  การจัดการเรียนการสอน
  วิธีสอนสามขั้นตอน
  รูปภาพกิจกรรม
  ครูผู้รับผิดชอบ
 
        งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
  งานวิจัย
  บทความทางวิชาการ
 
        โครงการพัฒนาผู้บริหาร
  โครงการพัฒนาผู้บริหารทั้งระบบ
 
        ห้องสมุด
  งานห้องสมุด
  มาตรฐานงานห้องสมุด
 
        รับส่งหนังสือราชการ
  สพป.ลำพูน เขต1
  รับ-ส่งหนังสือราชการ
  เอกสารที่น่าสนใจสำหรับครู
 
        โครงงานที่น่าสนใจ
  โครงงานวิทยาศาสตร์
  โครงงานอาชีพ(เห็ดสามรส)
 
        อ่านหนังสือพิมพ์
 
 
        QR-CODE
http://www.doikham.ac.th
 
        ผู้เยี่ยมชม
 
828042828042828042828042828042828042
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  | ข่าวการศึกษา  |  โครงการดีเด่น | แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่เพิ่มข่าว จำนวนผู้ชม
     คณะครูโรงเรียนบ้านดอยคำจัดการประชุมก่อนวันเปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจงข้อราชการ และวางแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 14/05/2562 35
     ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และในการนี้บุคลากรโรงเรียนบ้านดอยคำได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศ ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ 13/05/2562 34
     คณะครูโรงเรียนบ้านดอยคำ ได้นำนักเรียนร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ 6 วัดทาดอยคำ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 06/05/2562 36
     วันที่ 24 เมษายน 2562 นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ได้เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมออกหน่วยบริการดังกล่าว 24/04/2562 35
     วันที่ 18 เมษายน 2562 นายสัญญา บุญสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยคำ พร้อมด้วยผู้บริหารใหม่ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวย และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1 เนื่องในประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ในการนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ 18/04/2562 35
     วันที่ 3 เมษายน 2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย นายชัชวาล ขนาดขจี ได้มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยคำ โดยมีนายสัญญา บุญสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยคำเป็นประธานเปิดกิจกรรม 03/04/2562 36
     วันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านดอยคำ โดยท่าน ผอ.สัญญา บุญสนอง คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น โดยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และอบรมมอบโอวาทแก่นักเรียน 21/03/2562 31
     วันที่ 20 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านดอยคำได้จัดกิจกรรมแรลลี่ครอบครัวรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเข้าไปอ่านหนังสือให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านดอยคำ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 20/03/2562 33
     วันที่ 19 มีนาคม 2562 ท่าน ศน.ประสิทธิ์ กะตะศิลา ร่วมกับ ผอ.สัญญา บุญสนอง และครูรัตนา จามพฤกษ์ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยระยะที่1 19/03/2562 30
     โรงเรียนบ้านดอยคำได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอยคำ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบการดำเนินการกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 17/03/2562 28
     โรงเรียนบ้านดอยคำได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งทางโรงเรียนจัดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้น ป. 1-6 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ วัดทาดอยคำ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 14/03/2562 38
     วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยคำได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ให้ไปออกเสียงเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ณ หมู่บ้านดอยคำ และหมู่บ้านนาห้า ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 12/03/2562 47
     คณะครูจากโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ โรงเรียนผาซ่อนโชค โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ โรงเรียนบ้านยางชุม และโรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการใช้สื่อของโครงการทรูปลูกปัญญา ห้องเรียนมอนเตสเซอรี่ และกิจกรรม Stem Education 09/02/2561 407
     คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา และการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ 31/01/2561 377
     สำนักงานสรรพากรภาค 8 สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สรรพากรพื้นที่ลำพูน จัดงานวันเด็ก 2561 ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ 15/01/2561 392

พบทั้งหมด   221  รายการ  รวมทั้งหมด  15  หน้า :  1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]
   สถานะข่าว
         : ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
         : จำนวนผู้เข้าชมมากว่า 20 คน

 โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
< พฤษภาคม - 2562 >
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
        ติดต่อผู้บริหารสถานศึกษา
นายสัญญา บุญสนอง
 
        โครงการทรูปลูกปัญญา
  กิจกรรมICTดอยคำฯ
  กิจกรรมหนอนหนังสือ
 
        มูลนิธิไกลกังวล
 
        คู่มือประชาชน
 
        แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
  อำเภอแม่ทา
  อบต.ทากาศ
  บ้านดอยคำ
  วัดดอยคำ
  บ้านแม่ขนาด
  ผ้าทอแม่ขนาด
  บ้านนาห้า
  แกะสลักไม้
  สวนลำไย
 
        สาระการเรียนรู้
  สาระภาษาไทย
  สาระคณิตศาสตร์
  สาระวิทยาศาสตร
  สาระสังคมศึกษา
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  สาระศิลปศึกษา
  สาระการงานอาชีพ
  สาระภาษาต่างประเทศ
 
        เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 
  โรงเรียนบ้านดอยคำ