ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  | ข่าวการศึกษา  |  โครงการดีเด่น | แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน


     ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  โรงเรียนบ้านดอยคำ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
 

ข่าว :     คณะครูโรงเรียนบ้านดอยคำจัดการประชุมก่อนวันเปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจงข้อราชการ และวางแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผู้อ่าน :  202