ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  | ข่าวการศึกษา  |  โครงการดีเด่น | แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน


     ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  โรงเรียนบ้านดอยคำ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
 

ข่าว :     ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และในการนี้บุคลากรโรงเรียนบ้านดอยคำได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศ ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ ผู้อ่าน :  177