ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  | ข่าวการศึกษา  |  โครงการดีเด่น | แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน


     ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  โรงเรียนบ้านดอยคำ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
 

ข่าว :     คณะครูโรงเรียนบ้านดอยคำ ได้นำนักเรียนร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ 6 วัดทาดอยคำ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ผู้อ่าน :  168