คณะครูโรงเรียนบ้านดอยคำจัดการประชุมก่อนวันเปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจงข้อราชการ และวางแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562   ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และในการนี้บุคลากรโรงเรียนบ้านดอยคำได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศ ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์   คณะครูโรงเรียนบ้านดอยคำ ได้นำนักเรียนร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ 6 วัดทาดอยคำ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562  
              
             
   
             
       
             
  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดอยคำ โดย นางรัตนา จามพฤกษ์   ผลงานวิชาการเล่มเต็ม จากเว็บครูบ้านนอก   สื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่3 โดยครู สิรินทร สุทธนะ  
              
             
   
             
       
             
  สภาพแวดล้อมในโรงเรียน   การเรียนรู้จากสื่อ ICT ในโรเรียน   สนามกอล์ฟดอยคำ