โรงเรียนบ้านดอยคำ
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
 ค้นหาข้อมูลใน Google  |  หน้าหลัก |  สมุดเยี่ยมชม ลงนามถวายพระพร
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
 
        ผลงานนักเรียน
  ชั้นอนุบาล
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
        อนุบาล
  หลักสูตรเมนทอสซอรี่
  ปรัชญา/หลักการ
  จุดมุ่งหมาย
  การจัดการเรียนการสอน
  วิธีสอนสามขั้นตอน
  รูปภาพกิจกรรม
  ครูผู้รับผิดชอบ
 
        งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
  งานวิจัย
  บทความทางวิชาการ
 
        โครงการพัฒนาผู้บริหาร
  โครงการพัฒนาผู้บริหารทั้งระบบ
 
        ห้องสมุด
  งานห้องสมุด
  มาตรฐานงานห้องสมุด
 
        รับส่งหนังสือราชการ
  สพป.ลำพูน เขต1
  รับ-ส่งหนังสือราชการ
  เอกสารที่น่าสนใจสำหรับครู
 
        โครงงานที่น่าสนใจ
  โครงงานวิทยาศาสตร์
  โครงงานอาชีพ(เห็ดสามรส)
 
        อ่านหนังสือพิมพ์
 
 
        QR-CODE
http://www.doikham.ac.th
 
        ผู้เยี่ยมชม
 
828003828003828003828003828003828003
 
     
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
ดาวน์โหลดเอกสารที่น่าสนใจสำหรับครู
 
     
     
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
    ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
    แบบฟอร์มทางราชการ
    หลักเกณฑ์วิทยฐานะ
    หลักสูตรแกนกลาง 2551
    หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
    หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
    หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
    หลักสูตรใหม่สังคมศึกษา
    หลักสูตรใหม่ศิลปะ
    หลักสูตรใหม่สุขศึกษา
    หลักสูตรใหม่การงานอาชีพ
    หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
    รัฐธรรมนูญ 2550
    พรบ.ศึกษาแห่งชาติ 2542
    พรบ.ศึกษาแห่งชาติ 2545
    พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
    พรบ.สภาครูและบุคลากรทาง การศึกษา 2546
    พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 2547
    พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
    พรบ.คุ้มครองเด็ก 2456
    พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551
    พรบ.เงินเดือน 2547
    พรบ.ลูกเสือ 2552
    พรบ.ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมแห่งชาติ

 
     
 โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
< พฤษภาคม - 2562 >
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
        ติดต่อผู้บริหารสถานศึกษา
นายสัญญา บุญสนอง
 
        โครงการทรูปลูกปัญญา
  กิจกรรมICTดอยคำฯ
  กิจกรรมหนอนหนังสือ
 
        มูลนิธิไกลกังวล
 
        คู่มือประชาชน
 
        แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
  อำเภอแม่ทา
  อบต.ทากาศ
  บ้านดอยคำ
  วัดดอยคำ
  บ้านแม่ขนาด
  ผ้าทอแม่ขนาด
  บ้านนาห้า
  แกะสลักไม้
  สวนลำไย
 
        สาระการเรียนรู้
  สาระภาษาไทย
  สาระคณิตศาสตร์
  สาระวิทยาศาสตร
  สาระสังคมศึกษา
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  สาระศิลปศึกษา
  สาระการงานอาชีพ
  สาระภาษาต่างประเทศ
 
        เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
  โรงเรียนบ้านดอยคำ